EkumenickýMarek10,17

Marek 10:17

Evanjelium podľa Mareka

Keď sa vy­dával na ces­tu, ktosi k nemu pri­behol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dob­rý, čo mám robiť, aby som zís­kal podiel na večnom živote?


Verš v kontexte

16 Bral deti do náručia, kládol na ne ruky a požeh­nával ich. 17 Keď sa vy­dával na ces­tu, ktosi k nemu pri­behol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dob­rý, čo mám robiť, aby som zís­kal podiel na večnom živote? 18 Ježiš mu po­vedal: Prečo ma nazývaš dob­rým? Nik nie je dob­rý, iba jediný — Boh!

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 A keď vy­chádzal na ces­tu, pri­behol nejaký m­ladý človek, k­torý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Dob­rý Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obd­ržal večný život?

Evanjelický

17 Keď vy­šiel na ces­tu, pri­behol ktosi k Ne­mu, a pad­núc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dob­rý Maj­stre, aby som bol dedičom večného života?

Ekumenický

17 Keď sa vy­dával na ces­tu, ktosi k nemu pri­behol, padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dob­rý, čo mám robiť, aby som zís­kal podiel na večnom živote?

Bible21

17 Když se znovu vy­dal na ces­tu, doběhl je je­den muž, pokle­kl před ním a ptal se ho: „Dob­rý mi­s­tře, co mám udělat, abych se stal dě­dicem věčného života?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček