EkumenickýMalachiáš3,9

Malachiáš 3:9

Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ.


Verš v kontexte

8 Smie človek ok­rádať Boha? Vy ma ok­rádate. Pýtate sa: O čo ťa ok­rádame? O desiatky a po­z­dvihované obet­né dary. 9 Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ. 10 Prinášaj­te celé desiat­ky do zásobár­ne. Keď bude po­trava v mojom dome, po­tom ma vy­skúšaj­te — vraví Hos­podin zá­stupov —, či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás nad­mieru požeh­nania. A bude po nedos­tat­ku.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Zlorečení ste zlorečením a mňa jed­nako okrádate, celý národ, čo vás je.

Evanjelický

9 Za­sia­hnutí ste kliat­bou, a pred­sa ma pod­vádzate - vy, celý národ!

Ekumenický

9 Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ.

Bible21

9 Jste na­prosto pro­kletí, že mě okrádá­te, vy, ce­lý náro­de!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček