EkumenickýMalachiáš3,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Malachiáš 3:10

Prinášaj­te celé desiat­ky do zásobár­ne. Keď bude po­trava v mojom dome, po­tom ma vy­skúšaj­te — vraví Hos­podin zá­stupov —, či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás nad­mieru požeh­nania. A bude po nedos­tat­ku.


Verš v kontexte

9 Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ. 10 Prinášaj­te celé desiat­ky do zásobár­ne. Keď bude po­trava v mojom dome, po­tom ma vy­skúšaj­te — vraví Hos­podin zá­stupov —, či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás nad­mieru požeh­nania. A bude po nedos­tat­ku. 11 Kvôli vám za­bránim škod­com, aby vám ne­skazili plodiny zeme. Na poli nebude vinič bez plodov — vraví Hos­podin zá­stupov.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 Dones­te celý desiatok do domu po­kladu, aby bola po­trava v mojom dome, a nože ma potom zkúste v tom, hovorí Hos­podin Zá­stupov, či vám ne­po­ot­váram nebes­kých prieduchov a nevylejem vám požeh­nania až pre­hoj­ne.

Evanjelický

10 Prinášaj­te celé desiat­ky do po­klad­nice a v mojom dome bude poživeň; vy­skúšaj­te ma tým­to - vraví Hos­podin moc­nos­tí: Či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás až nad­bytok požeh­nania!

Ekumenický

10 Prinášaj­te celé desiat­ky do zásobár­ne. Keď bude po­trava v mojom dome, po­tom ma vy­skúšaj­te — vraví Hos­podin zá­stupov —, či vám ne­ot­vorím ok­ná nebies a ne­vylejem na vás nad­mieru požeh­nania. A bude po nedos­tat­ku.

Bible21

10 Snes­te všech­ny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vy­zkoušej­te, praví Hos­po­din zástupů, zda vám ne­zo­tvírám ne­bes­ké prů­du­chy a ne­vy­li­ji na vás požeh­nání, že ho ani ne­po­be­rete.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček