Bible21Malachiáš3,9

Malachiáš 3:9

Jste na­prosto pro­kletí, že mě okrádá­te, vy, ce­lý náro­de!


Verš v kontexte

8 Smí snad člověk okrádat Bo­ha? Vž­dyť vy mě okrádáte! „Jak tě okrádáme?“ ptá­te se. Na desát­cích a obě­tech! 9 Jste na­prosto pro­kletí, že mě okrádá­te, vy, ce­lý náro­de! 10 Snes­te všech­ny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vy­zkoušej­te, praví Hos­po­din zástupů, zda vám ne­zo­tvírám ne­bes­ké prů­du­chy a ne­vy­li­ji na vás požeh­nání, že ho ani ne­po­be­rete.

späť na Malachiáš, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Zlorečení ste zlorečením a mňa jed­nako okrádate, celý národ, čo vás je.

Evanjelický

9 Za­sia­hnutí ste kliat­bou, a pred­sa ma pod­vádzate - vy, celý národ!

Ekumenický

9 Pre­to vás stíha kliat­ba, lebo ma ok­rádate, celý ten­to národ.

Bible21

9 Jste na­prosto pro­kletí, že mě okrádá­te, vy, ce­lý náro­de!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček