Ekumenický3. Mojžišova25,49

3. Mojžišova 25:49

Leviticus

Môže ho vy­kúpiť strýc alebo strýcov syn, alebo nie­kto z pokrvných príbuz­ných jeho rodu, prípad­ne, ak bude mať na to, môže sa vy­kúpiť aj sám.


Verš v kontexte

48 hoci sa predal, bude mať právo vy­kúpiť sa. Ktokoľvek z jeho bratov môže dať zaňho výkup­né. 49 Môže ho vy­kúpiť strýc alebo strýcov syn, alebo nie­kto z pokrvných príbuz­ných jeho rodu, prípad­ne, ak bude mať na to, môže sa vy­kúpiť aj sám. 50 Do­hod­ne sa so svojím kup­com, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilej­ný rok. Cenu, za ktorú sa predal, roz­počíta na roky, akoby v tom čase bol uňho náden­níkom.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

49 Alebo jeho strýc či ujec alebo syn jeho strýca či ujca ho vy­kúpi, alebo nie­kto iný z jeho po­krev­ných, z jeho čeľade ho vy­kúpi, alebo keby časom sahala po to jeho ruka, sám sa vy­kúpi.

Evanjelický

49 strýko alebo strýkov syn ho môže vy­kúpiť, alebo - ak mu do­chodí - nech sa vy­kúpi sám.

Ekumenický

49 Môže ho vy­kúpiť strýc alebo strýcov syn, alebo nie­kto z pokrvných príbuz­ných jeho rodu, prípad­ne, ak bude mať na to, môže sa vy­kúpiť aj sám.

Bible21

49 strýc či bra­tranec nebo jiný pokrevní příbuzný z jeho rodu ho vy­koupí ane­bo se vzmůže a vy­koupí se sám.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček