Ekumenický3. Mojžišova1

3. Mojžišova

Leviticus

Obrad spaľovanej obety1 Hos­podin oslovil Mojžiša zo stanu stretávania a po­vedal mu: 2 Pre­hovor k Izraelitom po­vedz im: Keď nie­kto z vás chce priniesť Hos­podinovi obet­ný dar, prinesiete svoj obet­ný dar zo zvierat, z hovädzieho dobyt­ka alebo z drobného stáda. 3 Ak bude jeho obet­ným darom spaľovaná obeta z hovädzieho dobyt­ka, nech pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca. Pri­vedie ho k vchodu stanu stretávania, aby zís­kal Hos­podinovu priazeň. 4 Položí ruku na hlavu spaľovanej obety; tá bude so záľubou prijatá, aby zís­kal zmierenie. 5 Po­tom pred Hos­podinom za­bije dobytča a Áronovi synovia, kňazi, prinesú krv; kr­vou do­okola po­kropia ol­tár, ktorý je pri vchode stanu stretávania. 6 Kožu zo spaľovanej obety stiah­ne a obetu roz­seká na kusy. 7 Synovia kňaza Árona roz­ložia na ol­tári oheň a naň naložia drevo. 8 Po­tom Áronovi synovia, kňazi, po­u­kladajú roz­sekané kusy, hlavu a tuk na drevo, ktoré horí na ol­tári. 9 Vnútor­nos­ti a nohy kňaz umyje vo vode a všet­ko spáli na ol­tári ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjem­nej vône Hos­podinovi. 10 Ak jeho obet­ný dar pre spaľovanú obetu bude zo stáda, z oviec alebo z kôz, pri­vedie bez­chyb­ného sam­ca. 11 Za­reže ho pred Hos­podinom na sever­nej strane ol­tára a Áronovi synovia, kňazi, jeho kr­vou do­okola po­kropia ol­tár. 12 Po­tom kňaz obetu roz­seká na kusy, po­u­kladá ich aj s hlavou a tukom na drevo, ktoré horí na ol­tári. 13 Vnútor­nos­ti a nohy umyje vodou a kňaz to všet­ko prinesie na ol­tár ako spaľovanú obetu. To bude ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi. 14 Ak chce priniesť Hos­podinovi na spaľovanú obetu dar z vtákov, nech prinesie svoj dar z hrdličiek alebo holúb­kov. 15 Kňaz ho prinesie k oltáru, nech­tom mu na­trh­ne hlavu a spáli na ol­tári. Krv vy­tlačí na stenu ol­tára. 16 Jeho hr­voľ aj s obsahom vy­berie a od­hodí k východnej strane ol­tára, kam sa vy­sýpa popol. 17 Kňaz mu po­tom na­trh­ne kríd­la, ale ne­od­delí ich; spáli ich na dreve, ktoré horí na ol­tári. To bude spaľovaná obeta; ohňová obeta príjem­nej vône Hos­podinovi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček