Ekumenický3. Mojžišova25,50

3. Mojžišova 25:50

Leviticus

Do­hod­ne sa so svojím kup­com, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilej­ný rok. Cenu, za ktorú sa predal, roz­počíta na roky, akoby v tom čase bol uňho náden­níkom.


Verš v kontexte

49 Môže ho vy­kúpiť strýc alebo strýcov syn, alebo nie­kto z pokrvných príbuz­ných jeho rodu, prípad­ne, ak bude mať na to, môže sa vy­kúpiť aj sám. 50 Do­hod­ne sa so svojím kup­com, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilej­ný rok. Cenu, za ktorú sa predal, roz­počíta na roky, akoby v tom čase bol uňho náden­níkom. 51 Ak zo­stane mnoho rokov, nech za­platí za svoje vy­kúpenie väčšiu časť zaňho za­platenej ceny.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

50 A spočíta s tým, kto ho kúpil, od roku, v ktorom sa mu predal, až do roku plesania, a bude peňazí jeho predaja podľa počtu rokov, a podľa dní nájom­níka bude u neho.

Evanjelický

50 Nech sa poráta s tým, kto ho kúpil, od roka, v ktorom sa predal, až do jubilej­ného roka, a predaj­ná cena nech je pri­meraná počtu rokov, ako keby bol býval za ten čas náden­níkom u neho.

Ekumenický

50 Do­hod­ne sa so svojím kup­com, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilej­ný rok. Cenu, za ktorú sa predal, roz­počíta na roky, akoby v tom čase bol uňho náden­níkom.

Bible21

50 Spo­lu s tím, kdo jej kou­pil, spočítá roky od svého pro­de­je do lé­ta mi­losti. Jeho výkupní cena ať je úměrná mz­dě ná­deníka za daný počet let.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček