Ekumenický3. Mojžišova25,19

3. Mojžišova 25:19

Leviticus

Zem bude pre vás vy­dávať svoju úrodu, najete sa do­sýta a budete v nej bez­pečne bývať.


Verš v kontexte

18 Pre­to za­chovávaj­te moje ustanovenie, do­držiavaj­te moje práv­ne pred­pisy a podľa nich konaj­te. Po­tom budete bez­pečne bývať v krajine. 19 Zem bude pre vás vy­dávať svoju úrodu, najete sa do­sýta a budete v nej bez­pečne bývať. 20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu?

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

19 A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtos­ti a budete v nej bývať bez­pečne.

Evanjelický

19 Krajina bude vy­dávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtos­ti a budete v nej bez­pečne bývať.

Ekumenický

19 Zem bude pre vás vy­dávať svoju úrodu, najete sa do­sýta a budete v nej bez­pečne bývať.

Bible21

19 Země vám bude přinášet své plo­dy, takže bu­dete jíst do sytosti a bu­dete v ní byd­let v bez­pečí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček