Evanjelický3. Mojžišova25,19

3. Mojžišova 25:19

Leviticus

Krajina bude vy­dávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtos­ti a budete v nej bez­pečne bývať.


Verš v kontexte

18 Pre­to plňte moje ustanovenia, za­chovávaj­te moje práv­ne pred­pisy a plňte ich; tak budete bez­pečne bývať v krajine. 19 Krajina bude vy­dávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtos­ti a budete v nej bez­pečne bývať. 20 Ak by ste na­mietali: Čo budeme jesť na sied­my rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať,

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

19 A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtos­ti a budete v nej bývať bez­pečne.

Evanjelický

19 Krajina bude vy­dávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtos­ti a budete v nej bez­pečne bývať.

Ekumenický

19 Zem bude pre vás vy­dávať svoju úrodu, najete sa do­sýta a budete v nej bez­pečne bývať.

Bible21

19 Země vám bude přinášet své plo­dy, takže bu­dete jíst do sytosti a bu­dete v ní byd­let v bez­pečí.