Ekumenický3. Mojžišova25,20

3. Mojžišova 25:20

Leviticus

Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu?


Verš v kontexte

19 Zem bude pre vás vy­dávať svoju úrodu, najete sa do­sýta a budete v nej bez­pečne bývať. 20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu? 21 V šiestom roku zošlem svoje požeh­nanie a budete mať úrodu na tri roky.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

20 A keby ste po­vedali: A čože budeme jesť sied­meho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody?

Evanjelický

20 Ak by ste na­mietali: Čo budeme jesť na sied­my rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať,

Ekumenický

20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu?

Bible21

20 Řeknete snad: ‚Co bu­de­me sedmého roku jíst, když ne­bu­de­me sít ani shro­mažďovat úrodu?‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček