Roháček3. Mojžišova25,19

3. Mojžišova 25:19

Leviticus

A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtos­ti a budete v nej bývať bez­pečne.


Verš v kontexte

18 Ale budete činiť moje ustanovenia, budete os­tríhať moje súdy a budete ich činiť a tak budete bez­pečne bývať na zemi. 19 A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtos­ti a budete v nej bývať bez­pečne. 20 A keby ste po­vedali: A čože budeme jesť sied­meho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody?

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

19 A zem dá svoje ovocie, a budete jesť do sýtos­ti a budete v nej bývať bez­pečne.

Evanjelický

19 Krajina bude vy­dávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtos­ti a budete v nej bez­pečne bývať.

Ekumenický

19 Zem bude pre vás vy­dávať svoju úrodu, najete sa do­sýta a budete v nej bez­pečne bývať.

Bible21

19 Země vám bude přinášet své plo­dy, takže bu­dete jíst do sytosti a bu­dete v ní byd­let v bez­pečí.