Ekumenický3. Mojžišova25,14

3. Mojžišova 25:14

Leviticus

Ak niečo predáš svoj­mu súk­meňov­covi alebo od neho niečo kúpiš, ne­poškodzuj­te jeden druhého.


Verš v kontexte

13 V tomto jubilej­nom roku nech sa každý vráti k svojmu vlast­níc­tvu. 14 Ak niečo predáš svoj­mu súk­meňov­covi alebo od neho niečo kúpiš, ne­poškodzuj­te jeden druhého. 15 Od svoj­ho súk­meňov­ca kupuj podľa počtu rokov po jubilej­nom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

14 A keď predáš niečo svoj­mu blížnemu alebo kúpiš z ruky svoj­ho blížneho, nebudete sa na­vzájom utis­kovať.

Evanjelický

14 Ak niečo predáš svoj­mu súk­meňov­covi, alebo kúpiš od svoj­ho súk­meňov­ca, ne­poškodzuj­te sa na­vzájom.

Ekumenický

14 Ak niečo predáš svoj­mu súk­meňov­covi alebo od neho niečo kúpiš, ne­poškodzuj­te jeden druhého.

Bible21

14 Když bu­deš své­mu bližní­mu pro­dávat po­ze­mek nebo jej bu­deš od svého bližního ku­po­vat, ne­poško­zuj­te je­den druhého.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček