Ekumenický3. Mojžišova25,15

3. Mojžišova 25:15

Leviticus

Od svoj­ho súk­meňov­ca kupuj podľa počtu rokov po jubilej­nom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu.


Verš v kontexte

14 Ak niečo predáš svoj­mu súk­meňov­covi alebo od neho niečo kúpiš, ne­poškodzuj­te jeden druhého. 15 Od svoj­ho súk­meňov­ca kupuj podľa počtu rokov po jubilej­nom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 16 Ak zo­stáva viac rokov, zvýš kúp­nu cenu; ak zo­stáva menej rokov, zníž aj kúp­nu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

15 Za cenu podľa počtu rokov po roku plesania kúpiš od svoj­ho blížneho, a podľa počtu rokov úrod ti predá.

Evanjelický

15 Podľa počtu rokov po jubilej­nom roku kupuj od svoj­ho súk­meňov­ca a podľa počtu ročných úrod nech ti on predáva.

Ekumenický

15 Od svoj­ho súk­meňov­ca kupuj podľa počtu rokov po jubilej­nom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu.

Bible21

15 Pod­le poč­tu let od lé­ta mi­losti na­koupíš od svého bližního; pod­le poč­tu let, kdy bu­deš sklízet úro­du, ti jej pro­dá.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček