Ekumenický3. Mojžišova25,13

3. Mojžišova 25:13

Leviticus

V tomto jubilej­nom roku nech sa každý vráti k svojmu vlast­níc­tvu.


Verš v kontexte

12 Je to jubilej­ný rok; bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. 13 V tomto jubilej­nom roku nech sa každý vráti k svojmu vlast­níc­tvu. 14 Ak niečo predáš svoj­mu súk­meňov­covi alebo od neho niečo kúpiš, ne­poškodzuj­te jeden druhého.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

13 V tom­to roku plesania na­vrátite sa každý do svoj­ho državia.

Evanjelický

13 V tom­to jubilej­nom roku nech sa každý vráti ku svoj­mu vlast­níc­tvu.

Ekumenický

13 V tomto jubilej­nom roku nech sa každý vráti k svojmu vlast­níc­tvu.

Bible21

13 V tom­to létě mi­losti se vrátí­te každý ke své­mu vlastnictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček