EkumenickýJózua3,9

Józua 3:9

Po­tom Jozua po­vedal Iz­raelitom: Pri­stúp­te a vy­počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.


Verš v kontexte

8 Teraz pri­káž kňazom, ktorí ne­sú ar­chu zmluvy: Keď prídete k brehu Jor­dána, po­stav­te sa do vody. 9 Po­tom Jozua po­vedal Iz­raelitom: Pri­stúp­te a vy­počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha. 10 Jozua ďalej po­vedal: Podľa toho po­známe, že je upro­stred nás živý Boh a is­tot­ne vy­ženie pred vami Kanaánčanov, Chetitov, Chiv­vijov, Periz­zejov, Gir­gášejov, Amorejčanov aj Jebúsejov.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Potom povedal Jozua synom Iz­raelovým: Pri­stúp­te sem a počuj­te slová Hos­podina, svoj­ho Boha!

Evanjelický

9 Po­tom Józua po­vedal Iz­rael­com: Pri­stúp­te a počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

Ekumenický

9 Po­tom Jozua po­vedal Iz­raelitom: Pri­stúp­te a vy­počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

Bible21

9 Jo­zue tedy ře­kl synům Iz­rae­le: „Po­jď­te sem a slyš­te slova Hos­po­di­na, vaše­ho Boha.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček