EvanjelickýJózua3,9

Józua 3:9

Po­tom Józua po­vedal Iz­rael­com: Pri­stúp­te a počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.


Verš v kontexte

8 Teraz pri­káž kňazom, ktorí ne­sú truh­lu zmluvy: Keď voj­dete na okraj jor­dán­skych vôd, za­stav­te sa v Jor­dáne. 9 Po­tom Józua po­vedal Iz­rael­com: Pri­stúp­te a počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha. 10 Józua po­vedal ďalej: Podľa toho po­znáte, že živý Boh je upro­stred vás a že is­tot­ne vy­ženie spred vás Kanaán­cov, Chetej­cov, Chivij­cov, Perizej­cov, Gir­gášej­cov, Amorej­cov aj Jebúsej­cov.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Potom povedal Jozua synom Iz­raelovým: Pri­stúp­te sem a počuj­te slová Hos­podina, svoj­ho Boha!

Evanjelický

9 Po­tom Józua po­vedal Iz­rael­com: Pri­stúp­te a počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

Ekumenický

9 Po­tom Jozua po­vedal Iz­raelitom: Pri­stúp­te a vy­počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

Bible21

9 Jo­zue tedy ře­kl synům Iz­rae­le: „Po­jď­te sem a slyš­te slova Hos­po­di­na, vaše­ho Boha.“