Bible21Jozue3,9

Jozue 3:9

Jo­zue tedy ře­kl synům Iz­rae­le: „Po­jď­te sem a slyš­te slova Hos­po­di­na, vaše­ho Boha.“


Verš v kontexte

8 A ty přikážeš kněžím ne­sou­cím Tru­hlu smlou­vy: ‚Až do­jdete ke kra­ji jordán­ských vod, za­stav­te se v Jordánu.‘“ 9 Jo­zue tedy ře­kl synům Iz­rae­le: „Po­jď­te sem a slyš­te slova Hos­po­di­na, vaše­ho Boha.“ 10 Pak pokračoval: „­Pod­le toho po­zná­te, že je mezi vá­mi živý Bůh: do­za­jis­ta před vá­mi vy­žene Kananej­ce, Chetej­ce, Hivej­ce, Pe­ri­zej­ce, Gi­rgašej­ce, Emo­rej­ce a Je­bu­sej­ce.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Potom povedal Jozua synom Iz­raelovým: Pri­stúp­te sem a počuj­te slová Hos­podina, svoj­ho Boha!

Evanjelický

9 Po­tom Józua po­vedal Iz­rael­com: Pri­stúp­te a počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

Ekumenický

9 Po­tom Jozua po­vedal Iz­raelitom: Pri­stúp­te a vy­počuj­te slová Hos­podina, vášho Boha.

Bible21

9 Jo­zue tedy ře­kl synům Iz­rae­le: „Po­jď­te sem a slyš­te slova Hos­po­di­na, vaše­ho Boha.“

Bible21Jozue3,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček