EkumenickýJózua3,11

Józua 3:11

Po­zrite, ar­cha zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.


Verš v kontexte

10 Jozua ďalej po­vedal: Podľa toho po­známe, že je upro­stred nás živý Boh a is­tot­ne vy­ženie pred vami Kanaánčanov, Chetitov, Chiv­vijov, Periz­zejov, Gir­gášejov, Amorejčanov aj Jebúsejov. 11 Po­zrite, ar­cha zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán. 12 Teraz si vy­ber­te dvanásť mužov z kmeňov Iz­raela, po jed­nom z každého kmeňa.

späť na Józua, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, truh­la sm­luvy Pána celej zeme poj­de pred vami do Jor­dána.

Evanjelický

11 Aj­hľa, truh­la zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

Ekumenický

11 Po­zrite, ar­cha zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

Bible21

11 Hle, Truh­la smlou­vy Pá­na vší země pře­chází Jordán před vá­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček