Bible21Jozue3,11

Jozue 3:11

Hle, Truh­la smlou­vy Pá­na vší země pře­chází Jordán před vá­mi.


Verš v kontexte

10 Pak pokračoval: „­Pod­le toho po­zná­te, že je mezi vá­mi živý Bůh: do­za­jis­ta před vá­mi vy­žene Kananej­ce, Chetej­ce, Hivej­ce, Pe­ri­zej­ce, Gi­rgašej­ce, Emo­rej­ce a Je­bu­sej­ce. 11 Hle, Truh­la smlou­vy Pá­na vší země pře­chází Jordán před vá­mi. 12 Pro­to si z iz­rael­ských kmenů vy­ber­te dvanáct mužů, z každého kmene po jednom.

späť na Jozue, 3

Príbuzné preklady Roháček

11 Hľa, truh­la sm­luvy Pána celej zeme poj­de pred vami do Jor­dána.

Evanjelický

11 Aj­hľa, truh­la zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

Ekumenický

11 Po­zrite, ar­cha zmluvy Pána celej zeme pre­chádza pred vami cez Jor­dán.

Bible21

11 Hle, Truh­la smlou­vy Pá­na vší země pře­chází Jordán před vá­mi.

Bible21Jozue3,11

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček