EkumenickýJózua22,30

Józua 22:30

Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení po­spolitos­ti, predáci tisícok Iz­raela, počuli, čo po­vedali Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to páčilo.


Verš v kontexte

29 Nech nám ani ne­na­pad­ne búriť sa proti Hos­podinovi alebo od­vrátiť sa od neho, keď by sme si ok­rem ol­tára Hos­podina, nášho Boha, ktorý stojí pred jeho príbyt­kom, stavali ol­tár na spaľované obety, po­kr­mové obety a obety s hostinou. 30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení po­spolitos­ti, predáci tisícok Iz­raela, počuli, čo po­vedali Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to páčilo. 31 Kňaz Pin­chás, syn Eleazárov, im po­vedal: Dnes sme spoz­nali, že Hos­podin je medzi na­mi, pre­tože ste sa nedopus­tili vierolom­nos­ti proti Hos­podinovi. Teraz ste za­chránili Iz­raelitov z rúk Hos­podina.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

30 A keď počul Pin­chas, kňaz, a počuli kniežatá obce a hlavy tisícov Iz­raelových, ktorí boli s ním, slová, ktoré hovorili synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a synovia Manas­sesovi, ľúbilo sa im to.

Evanjelický

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení zboru, predáci tisícov Iz­raela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to za­páčilo.

Ekumenický

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení po­spolitos­ti, predáci tisícok Iz­raela, počuli, čo po­vedali Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to páčilo.

Bible21

30 Když kněz Pin­chas, vůd­cové obce a s nimi náčelníci iz­rael­ských tisíců us­lyše­li, co říka­li synové Ru­benovi, Gádovi a Mana­se­sovi, lí­bi­lo se jim to.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček