Bible21Jozue22,30

Jozue 22:30

Když kněz Pin­chas, vůd­cové obce a s nimi náčelníci iz­rael­ských tisíců us­lyše­li, co říka­li synové Ru­benovi, Gádovi a Mana­se­sovi, lí­bi­lo se jim to.


Verš v kontexte

29 Ale bouřit se pro­ti Hos­po­di­nu? To nikdy! Ne­od­vrá­ti­li jsme se dnes od Hos­po­di­na stav­bou ol­táře pro zápalné, moučné nebo pokojné obě­ti. Je­diný ta­kový ol­tář sto­jí před příbytkem Hos­po­di­na, naše­ho Boha!“ 30 Když kněz Pin­chas, vůd­cové obce a s nimi náčelníci iz­rael­ských tisíců us­lyše­li, co říka­li synové Ru­benovi, Gádovi a Mana­se­sovi, lí­bi­lo se jim to. 31 Kněz Pin­chas, syn Ele­azarův, pak Ru­benovým, Gádovým a Mana­se­sovým synům od­po­věděl: „Dnes jsme po­zna­li, že Hos­po­din je mezi ná­mi. Žádnou zra­du pro­ti Hos­po­di­nu jste ne­spá­cha­li. Uchova­li jste syny Iz­rae­le před Hos­po­di­novým trestem.“

späť na Jozue, 22

Príbuzné preklady Roháček

30 A keď počul Pin­chas, kňaz, a počuli kniežatá obce a hlavy tisícov Iz­raelových, ktorí boli s ním, slová, ktoré hovorili synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a synovia Manas­sesovi, ľúbilo sa im to.

Evanjelický

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení zboru, predáci tisícov Iz­raela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to za­páčilo.

Ekumenický

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení po­spolitos­ti, predáci tisícok Iz­raela, počuli, čo po­vedali Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to páčilo.

Bible21

30 Když kněz Pin­chas, vůd­cové obce a s nimi náčelníci iz­rael­ských tisíců us­lyše­li, co říka­li synové Ru­benovi, Gádovi a Mana­se­sovi, lí­bi­lo se jim to.

Bible21Jozue22,30

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček