EkumenickýJózua22,31

Józua 22:31

Kňaz Pin­chás, syn Eleazárov, im po­vedal: Dnes sme spoz­nali, že Hos­podin je medzi na­mi, pre­tože ste sa nedopus­tili vierolom­nos­ti proti Hos­podinovi. Teraz ste za­chránili Iz­raelitov z rúk Hos­podina.


Verš v kontexte

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení po­spolitos­ti, predáci tisícok Iz­raela, počuli, čo po­vedali Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to páčilo. 31 Kňaz Pin­chás, syn Eleazárov, im po­vedal: Dnes sme spoz­nali, že Hos­podin je medzi na­mi, pre­tože ste sa nedopus­tili vierolom­nos­ti proti Hos­podinovi. Teraz ste za­chránili Iz­raelitov z rúk Hos­podina. 32 Nato sa kňaz Pin­chás, syn Eleazárov, aj predáci vrátili od Rúbenov­cov a Gádov­cov z Gileádu do Kanaánu k Iz­raelitom a vy­svet­lili im celú záležitosť.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

31 A Pin­chas, syn Eleazára, kňaza, riekol synom Rúbenovým a synom Gádovým a synom Manas­sesovým: Dnes sme po­znali, že je medzi nami Hos­podin, keď ste sa nedopus­tili proti Hos­podinovi pre­stúpenia, vtedy ste vy­trh­li synov Iz­raelových z ruky Hos­podinovej.

Evanjelický

31 Kňaz Pin­chás, syn Eleázárov, po­vedal Rúbenov­com, Gádov­com a Menašše­ov­com: Dnes sme po­znali, že Hos­podin je upro­stred nás, lebo ste sa nedopus­tili vierolom­nos­ti proti Hos­podinovi. Teraz ste vy­trh­li Iz­rael­cov z rúk Hos­podinových.

Ekumenický

31 Kňaz Pin­chás, syn Eleazárov, im po­vedal: Dnes sme spoz­nali, že Hos­podin je medzi na­mi, pre­tože ste sa nedopus­tili vierolom­nos­ti proti Hos­podinovi. Teraz ste za­chránili Iz­raelitov z rúk Hos­podina.

Bible21

31 Kněz Pin­chas, syn Ele­azarův, pak Ru­benovým, Gádovým a Mana­se­sovým synům od­po­věděl: „Dnes jsme po­zna­li, že Hos­po­din je mezi ná­mi. Žádnou zra­du pro­ti Hos­po­di­nu jste ne­spá­cha­li. Uchova­li jste syny Iz­rae­le před Hos­po­di­novým trestem.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček