EvanjelickýJózua22,30

Józua 22:30

Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení zboru, predáci tisícov Iz­raela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to za­páčilo.


Verš v kontexte

29 Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hos­podinovi a že by sme sa dnes od­vrátili od Hos­podina, keď si ok­rem ol­tára Hos­podina, nášho Boha, ktorý stojí pred Jeho obyd­lím, staviame ol­tár na spaľované obete, na po­kr­mové obete a na zábit­né obete. 30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení zboru, predáci tisícov Iz­raela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to za­páčilo. 31 Kňaz Pin­chás, syn Eleázárov, po­vedal Rúbenov­com, Gádov­com a Menašše­ov­com: Dnes sme po­znali, že Hos­podin je upro­stred nás, lebo ste sa nedopus­tili vierolom­nos­ti proti Hos­podinovi. Teraz ste vy­trh­li Iz­rael­cov z rúk Hos­podinových.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

30 A keď počul Pin­chas, kňaz, a počuli kniežatá obce a hlavy tisícov Iz­raelových, ktorí boli s ním, slová, ktoré hovorili synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a synovia Manas­sesovi, ľúbilo sa im to.

Evanjelický

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení zboru, predáci tisícov Iz­raela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to za­páčilo.

Ekumenický

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení po­spolitos­ti, predáci tisícok Iz­raela, počuli, čo po­vedali Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to páčilo.

Bible21

30 Když kněz Pin­chas, vůd­cové obce a s nimi náčelníci iz­rael­ských tisíců us­lyše­li, co říka­li synové Ru­benovi, Gádovi a Mana­se­sovi, lí­bi­lo se jim to.