RoháčekJózua22,30

Józua 22:30

A keď počul Pin­chas, kňaz, a počuli kniežatá obce a hlavy tisícov Iz­raelových, ktorí boli s ním, slová, ktoré hovorili synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a synovia Manas­sesovi, ľúbilo sa im to.


Verš v kontexte

29 Nech je to preč od nás, aby sme sa mali búriť proti Hos­podinovi a od­vrátiť sa dnes, aby sme neišli za Hos­podinom po­staviac si oltár na zápal, na obil­nú obeť a na bit­nú obeť krome ol­tára Hos­podina, svoj­ho Boha, ktorý je pred jeho príbyt­kom. 30 A keď počul Pin­chas, kňaz, a počuli kniežatá obce a hlavy tisícov Iz­raelových, ktorí boli s ním, slová, ktoré hovorili synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a synovia Manas­sesovi, ľúbilo sa im to. 31 A Pin­chas, syn Eleazára, kňaza, riekol synom Rúbenovým a synom Gádovým a synom Manas­sesovým: Dnes sme po­znali, že je medzi nami Hos­podin, keď ste sa nedopus­tili proti Hos­podinovi pre­stúpenia, vtedy ste vy­trh­li synov Iz­raelových z ruky Hos­podinovej.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

30 A keď počul Pin­chas, kňaz, a počuli kniežatá obce a hlavy tisícov Iz­raelových, ktorí boli s ním, slová, ktoré hovorili synovia Rúbenovi a synovia Gádovi a synovia Manas­sesovi, ľúbilo sa im to.

Evanjelický

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení zboru, predáci tisícov Iz­raela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to za­páčilo.

Ekumenický

30 Keď kňaz Pin­chás a pred­stavení po­spolitos­ti, predáci tisícok Iz­raela, počuli, čo po­vedali Rúbenov­ci, Gádov­ci a Menašše­ov­ci, veľmi sa im to páčilo.

Bible21

30 Když kněz Pin­chas, vůd­cové obce a s nimi náčelníci iz­rael­ských tisíců us­lyše­li, co říka­li synové Ru­benovi, Gádovi a Mana­se­sovi, lí­bi­lo se jim to.