EkumenickýJózua18,7

Józua 18:7

Leviti totiž ne­majú podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a polo­vica kmeňa Menaššeho do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, Hos­podinov služob­ník.


Verš v kontexte

6 Urob­te roz­pis územia na sedem dielov a dones­te mi ho. Ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom. 7 Leviti totiž ne­majú podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a polo­vica kmeňa Menaššeho do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, Hos­podinov služob­ník. 8 Muži sa vy­brali na ces­tu. Jozua im roz­kázal opísať krajinu: Choďte, prej­dite krajinu a opíšte ju, po­tom sa vráťte ku mne a tu v Šíle pred Hos­podinom vám hodím lós.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo Levitovia ne­majú dielu vo vašom strede, pre­tože kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičs­tvom, a Gád a Rúben a polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho do­stali svoje dedičs­tvo za Jor­dánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov.

Evanjelický

7 Lebo kmeň Léví ne­má podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je jeho dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a pol kmeňa Menašše do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov.

Ekumenický

7 Leviti totiž ne­majú podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a polo­vica kmeňa Menaššeho do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, Hos­podinov služob­ník.

Bible21

7 Levi­té to­tiž mezi vá­mi ne­mají podíl, ne­boť je­jich dě­dictvím je Hos­po­di­novo kněžství. A Gád, Ru­ben a po­lovi­na kmene Mana­se­sova už při­ja­li dě­dictví na východě v Za­jordání, kde jim je při­dě­lil Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček