RoháčekJózua18,7

Józua 18:7

Lebo Levitovia ne­majú dielu vo vašom strede, pre­tože kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičs­tvom, a Gád a Rúben a polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho do­stali svoje dedičs­tvo za Jor­dánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov.


Verš v kontexte

6 A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne, a hodím vám losy tu pred Hos­podinom, naším Bohom. 7 Lebo Levitovia ne­majú dielu vo vašom strede, pre­tože kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičs­tvom, a Gád a Rúben a polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho do­stali svoje dedičs­tvo za Jor­dánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov. 8 Vtedy vstali mužovia a od­išli. A Jozua pri­kázal tým, ktorí išli popisovať zem, a riekol: Iďte a po­choďte po zemi a popíšte ju, a potom sa na­vráťte ku mne, a tu vám vrh­nem losy pred Hos­podinom v Síle.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo Levitovia ne­majú dielu vo vašom strede, pre­tože kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičs­tvom, a Gád a Rúben a polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho do­stali svoje dedičs­tvo za Jor­dánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov.

Evanjelický

7 Lebo kmeň Léví ne­má podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je jeho dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a pol kmeňa Menašše do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov.

Ekumenický

7 Leviti totiž ne­majú podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a polo­vica kmeňa Menaššeho do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, Hos­podinov služob­ník.

Bible21

7 Levi­té to­tiž mezi vá­mi ne­mají podíl, ne­boť je­jich dě­dictvím je Hos­po­di­novo kněžství. A Gád, Ru­ben a po­lovi­na kmene Mana­se­sova už při­ja­li dě­dictví na východě v Za­jordání, kde jim je při­dě­lil Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“