EkumenickýJózua18,6

Józua 18:6

Urob­te roz­pis územia na sedem dielov a dones­te mi ho. Ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom.


Verš v kontexte

5 Nech si ju roz­delia na sedem dielov. Júda zo­stane na svojom území na juhu a Jozefov dom zo­stane na svojom území na severe. 6 Urob­te roz­pis územia na sedem dielov a dones­te mi ho. Ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom. 7 Leviti totiž ne­majú podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a polo­vica kmeňa Menaššeho do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, Hos­podinov služob­ník.

späť na Józua, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 A vy popíšete zem na sedem dielov a donesiete sem ku mne, a hodím vám losy tu pred Hos­podinom, naším Bohom.

Evanjelický

6 a vy popíšte krajinu v sied­mich dieloch a dones­te mi to sem; ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom.

Ekumenický

6 Urob­te roz­pis územia na sedem dielov a dones­te mi ho. Ja vám hodím lós tu pred Hos­podinom, naším Bohom.

Bible21

6 Až těch sedm podílů země po­píšete, při­ne­sete po­pis sem ke mně a já tu budu za vás losovat před Hos­po­di­nem, naším Bo­hem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček