Bible21Jozue18,7

Jozue 18:7

Levi­té to­tiž mezi vá­mi ne­mají podíl, ne­boť je­jich dě­dictvím je Hos­po­di­novo kněžství. A Gád, Ru­ben a po­lovi­na kmene Mana­se­sova už při­ja­li dě­dictví na východě v Za­jordání, kde jim je při­dě­lil Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“


Verš v kontexte

6 Až těch sedm podílů země po­píšete, při­ne­sete po­pis sem ke mně a já tu budu za vás losovat před Hos­po­di­nem, naším Bo­hem. 7 Levi­té to­tiž mezi vá­mi ne­mají podíl, ne­boť je­jich dě­dictvím je Hos­po­di­novo kněžství. A Gád, Ru­ben a po­lovi­na kmene Mana­se­sova už při­ja­li dě­dictví na východě v Za­jordání, kde jim je při­dě­lil Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“ 8 Muži se tedy vy­pravi­li na ces­tu, aby po­psa­li tu zem. Jo­zue těm, kdo mě­li jít, přikázal: „Vzhů­ru, pro­jdě­te zem, po­piš­te ji a vrať­te se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem.“

späť na Jozue, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo Levitovia ne­majú dielu vo vašom strede, pre­tože kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičs­tvom, a Gád a Rúben a polo­vica po­kolenia Manas­sesov­ho do­stali svoje dedičs­tvo za Jor­dánom na východ, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov.

Evanjelický

7 Lebo kmeň Léví ne­má podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je jeho dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a pol kmeňa Menašše do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov.

Ekumenický

7 Leviti totiž ne­majú podiel medzi vami, ale kňazs­tvo Hos­podinovo je ich dedičným vlast­níc­tvom. Gád, Rúben a polo­vica kmeňa Menaššeho do­stali na východe za Jor­dánom dedičné vlast­níc­tvo, ktoré im dal Mojžiš, Hos­podinov služob­ník.

Bible21

7 Levi­té to­tiž mezi vá­mi ne­mají podíl, ne­boť je­jich dě­dictvím je Hos­po­di­novo kněžství. A Gád, Ru­ben a po­lovi­na kmene Mana­se­sova už při­ja­li dě­dictví na východě v Za­jordání, kde jim je při­dě­lil Hos­po­dinův služebník Mojžíš.“

Bible21Jozue18,7

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček