EkumenickýJózua11,22

Józua 11:22

Z Anákovcov nezos­tal na iz­rael­skom území nik. Zo­stali však v Gaze, v Gáte a v Ašdóde.


Verš v kontexte

21 Vtedy prišiel Jozua a vy­kynožil Anákov­cov z pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého jud­ského a iz­rael­ského po­horia. Jozua vy­konal kliat­bu na nich, ako aj na ich mes­tách. 22 Z Anákovcov nezos­tal na iz­rael­skom území nik. Zo­stali však v Gaze, v Gáte a v Ašdóde. 23 Jozua teda ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho podiel. Krajina mala po­koj od voj­ny.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

22 Nezos­talo nik­torého z Enákov v zemi synov Iz­raelových, iba v Gaze, v Gáte a v Ašdóte po­zos­tali.

Evanjelický

22 Z Anákov­cov nezos­tal v Iz­raeli ni­kto; len v Gaze, v Gate a v Ašdóde sa za­chovali.

Ekumenický

22 Z Anákovcov nezos­tal na iz­rael­skom území nik. Zo­stali však v Gaze, v Gáte a v Ašdóde.

Bible21

22 V zemi synů Iz­rae­le nikdo z Ana­kov­ců ne­zůstal; přeži­li jen v Gaze, v Gatu a v Ašdo­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček