EkumenickýJózua11,23

Józua 11:23

Jozua teda ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho podiel. Krajina mala po­koj od voj­ny.


Verš v kontexte

21 Vtedy prišiel Jozua a vy­kynožil Anákov­cov z pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého jud­ského a iz­rael­ského po­horia. Jozua vy­konal kliat­bu na nich, ako aj na ich mes­tách. 22 Z Anákovcov nezos­tal na iz­rael­skom území nik. Zo­stali však v Gaze, v Gáte a v Ašdóde. 23 Jozua teda ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho podiel. Krajina mala po­koj od voj­ny.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

23 A tedy vzal Jozua celú zem podľa všet­kého toho, čo hovoril Hos­podin Mojžišovi, a Jozua ju dal Iz­raelovi do dedičs­tva podľa ich údelov po ich po­koleniach. A tak mala zem po­koj od voj­ny.

Evanjelický

23 Tak­to Józua ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi, a Józua dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho čias­t­ku; a krajina mala po­koj od voj­ny.

Ekumenický

23 Jozua teda ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi. Jozua ju dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho podiel. Krajina mala po­koj od voj­ny.

Bible21

23 Tak Jo­zue za­bral ce­lou zem, přes­ně jak Hos­po­din ře­kl Mo­jžíšovi. Jo­zue ji po­tom dal Iz­rae­li za dě­dictví pod­le je­jich kmenových podílů. Země teh­dy odpoči­nu­la od válek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček