EkumenickýJózua11,21

Józua 11:21

Vtedy prišiel Jozua a vy­kynožil Anákov­cov z pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého jud­ského a iz­rael­ského po­horia. Jozua vy­konal kliat­bu na nich, ako aj na ich mes­tách.


Verš v kontexte

20 Hos­podin im totiž na­pl­nil srd­cia vzdorom, aby bojovali proti Iz­raelu a pad­li pod kliat­bu. Ne­zmiloval sa nad nimi, ale vy­hubil ich, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 21 Vtedy prišiel Jozua a vy­kynožil Anákov­cov z pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého jud­ského a iz­rael­ského po­horia. Jozua vy­konal kliat­bu na nich, ako aj na ich mes­tách. 22 Z Anákovcov nezos­tal na iz­rael­skom území nik. Zo­stali však v Gaze, v Gáte a v Ašdóde.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

21 V tom čase prišiel Jozua a vy­plienil Enákov s vr­chov, z Heb­rona, z Debíra, z Anába a so všet­kých vr­chov Jud­ska jako i so všet­kých vr­chov Iz­rael­ska, s ich mes­tami ich vy­hladil Jozua, za­riek­nutých na záhubu.

Evanjelický

21 V ten čas prišiel Józua a vy­kynožil Anákov­cov z po­horia, z Cheb­rónu, Debíru, Anábu, z celého Jud­ského po­horia a z celého Iz­rael­ského po­horia; na nich i na ich mes­tách vy­konal Józua kliat­bu.

Ekumenický

21 Vtedy prišiel Jozua a vy­kynožil Anákov­cov z pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého jud­ského a iz­rael­ského po­horia. Jozua vy­konal kliat­bu na nich, ako aj na ich mes­tách.

Bible21

21 V té době Jo­zue na svém tažení vy­hla­dil Ana­kov­ce z hor: z Hebro­nu, De­bi­ru, Anabu i ze všech jud­ských a iz­rael­ských hor. Jo­zue je vy­hla­dil jako pro­klaté i s je­jich měs­ty.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček