EvanjelickýJózua11,22

Józua 11:22

Z Anákov­cov nezos­tal v Iz­raeli ni­kto; len v Gaze, v Gate a v Ašdóde sa za­chovali.


Verš v kontexte

21 V ten čas prišiel Józua a vy­kynožil Anákov­cov z po­horia, z Cheb­rónu, Debíru, Anábu, z celého Jud­ského po­horia a z celého Iz­rael­ského po­horia; na nich i na ich mes­tách vy­konal Józua kliat­bu. 22 Z Anákov­cov nezos­tal v Iz­raeli ni­kto; len v Gaze, v Gate a v Ašdóde sa za­chovali. 23 Tak­to Józua ob­sadil celú krajinu tak, ako Hos­podin po­vedal Mojžišovi, a Józua dal do dedičs­tva Iz­raelu, každému kmeňu jeho čias­t­ku; a krajina mala po­koj od voj­ny.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

22 Nezos­talo nik­torého z Enákov v zemi synov Iz­raelových, iba v Gaze, v Gáte a v Ašdóte po­zos­tali.

Evanjelický

22 Z Anákov­cov nezos­tal v Iz­raeli ni­kto; len v Gaze, v Gate a v Ašdóde sa za­chovali.

Ekumenický

22 Z Anákovcov nezos­tal na iz­rael­skom území nik. Zo­stali však v Gaze, v Gáte a v Ašdóde.

Bible21

22 V zemi synů Iz­rae­le nikdo z Ana­kov­ců ne­zůstal; přeži­li jen v Gaze, v Gatu a v Ašdo­du.