EkumenickýJeremiáš33,8

Jeremiáš 33:8

Očis­tím ich od všet­kých hriechov, ktorými sa pre­vinili proti mne, keď od­pad­li odo mňa.


Verš v kontexte

7 Zmením údel Jud­ska a údel Iz­raela a vy­budujem ich ako pred­tým. 8 Očis­tím ich od všet­kých hriechov, ktorými sa pre­vinili proti mne, keď od­pad­li odo mňa. 9 Jeruzalem mi bude na radosť, slávu a chválu pred všet­kými národ­mi zeme, keď počujú o všetkom dob­re, ktoré som im pre­ukázal. Budú sa báť a triasť pre všet­ko dob­ro a pre všetok po­koj, čo som mu dal.

späť na Jeremiáš, 33

Príbuzné preklady Roháček

8 A očis­tím ich od každej ich ne­právos­ti, ktorou hrešili p­roti mne, a od­pus­tím všet­ky ich ne­právos­ti, ktorými hrešili p­roti mne a ktorými zrad­ne od­padúvali odo mňa.

Evanjelický

8 Očis­tím ich od všet­kej viny, ktorej sa do­pus­tili proti mne, a od­pus­tím im všet­ky viny, ktorých sa do­pus­tili proti mne a ktorými sa mi spreneverili.

Ekumenický

8 Očis­tím ich od všet­kých hriechov, ktorými sa pre­vinili proti mne, keď od­pad­li odo mňa.

Bible21

8 Očis­tím je ode všech zločinů, které pro­ti mně spá­cha­li. Všech­ny ty zloči­ny, které pro­ti mně spá­cha­li a ji­miž se pro­ti mně vzbouři­li, jim odpustím.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček