EkumenickýJeremiáš28,3

Jeremiáš 28:3

O dva roky vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu, ktoré vzal z tohto mies­ta babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a od­niesol do Babylonu.


Verš v kontexte

2 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Zlomil som jar­mo babylon­ského kráľa. 3 O dva roky vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu, ktoré vzal z tohto mies­ta babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a od­niesol do Babylonu. 4 Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 Ešte dva roky a navrátim na toto mies­to všet­ky nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré po­bral Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, z tohoto mies­ta a do­pravil ich do Babylona.

Evanjelický

3 Ešte dva roky, a na­vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby z domu Hos­podinov­ho, ktoré babylon­ský kráľ Nebúkad­necar vzal z toh­to mies­ta a od­niesol do Babylonie.

Ekumenický

3 O dva roky vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu, ktoré vzal z tohto mies­ta babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a od­niesol do Babylonu.

Bible21

3 Do dvou let vrátím zpět na toto místo všech­ny cennosti Hos­po­di­nova do­mu, které od­sud vzal babylon­ský král Nabukadne­zar a odne­sl je do Babylo­nu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček