EkumenickýJeremiáš28,2

Jeremiáš 28:2

Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Zlomil som jar­mo babylon­ského kráľa.


Verš v kontexte

1 V tom is­tom roku, na začiat­ku panovania jud­ského kráľa Cid­kiju, v piatom mesiaci štvr­tého roka, po­vedal mi Chanan­ja, Az­zúrov syn, prorok z Gibeóna, v Hospodinovom dome v prítomnosti kňazov a všet­kého ľudu: 2 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Zlomil som jar­mo babylon­ského kráľa. 3 O dva roky vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu, ktoré vzal z tohto mies­ta babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a od­niesol do Babylonu.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov, Bôh Iz­raelov: Polámal som jar­mo babylon­ského kráľa.

Evanjelický

2 Tak­to vraví Hos­podin moc­nos­tí, Boh Iz­raela: Zlámal som jar­mo babylon­ského kráľa.

Ekumenický

2 Toto hovorí Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela: Zlomil som jar­mo babylon­ského kráľa.

Bible21

2 „Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: ‚J­ho babylon­ského krále zlá­mu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček