EkumenickýJeremiáš28,4

Jeremiáš 28:4

Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa.


Verš v kontexte

3 O dva roky vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu, ktoré vzal z tohto mies­ta babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a od­niesol do Babylonu. 4 Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa. 5 Nato prorok Jeremiáš v prítomnosti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v Hospodinovom dome, oslovil proroka Chanan­ju.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 I Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, i všet­kých pre­stehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, na­vrátim na toto mies­to, hovorí Hos­podin, lebo polámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Evanjelický

4 Aj jud­ského kráľa Jechon­ju, syna Jojákímov­ho, i všet­kých jud­ských od­vlečených, ktorí od­išli do Babylonie, na­vrátim na toto mies­to - znie výrok Hos­podinov - lebo dolámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Ekumenický

4 Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Bible21

4 Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček