Bible21Jeremiáš28,3

Jeremiáš 28:3

Do dvou let vrátím zpět na toto místo všech­ny cennosti Hos­po­di­nova do­mu, které od­sud vzal babylon­ský král Nabukadne­zar a odne­sl je do Babylo­nu.


Verš v kontexte

2 „Tak praví Hos­po­din zástupů, Bůh Iz­rae­le: ‚J­ho babylon­ského krále zlá­mu! 3 Do dvou let vrátím zpět na toto místo všech­ny cennosti Hos­po­di­nova do­mu, které od­sud vzal babylon­ský král Nabukadne­zar a odne­sl je do Babylo­nu. 4 Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

3 Ešte dva roky a navrátim na toto mies­to všet­ky nádoby domu Hos­podinov­ho, ktoré po­bral Na­buchodonozor, babylon­ský kráľ, z tohoto mies­ta a do­pravil ich do Babylona.

Evanjelický

3 Ešte dva roky, a na­vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby z domu Hos­podinov­ho, ktoré babylon­ský kráľ Nebúkad­necar vzal z toh­to mies­ta a od­niesol do Babylonie.

Ekumenický

3 O dva roky vrátim na toto mies­to všet­ky nádoby Hos­podinov­ho domu, ktoré vzal z tohto mies­ta babylon­ský kráľ Nebúkad­necar a od­niesol do Babylonu.

Bible21

3 Do dvou let vrátím zpět na toto místo všech­ny cennosti Hos­po­di­nova do­mu, které od­sud vzal babylon­ský král Nabukadne­zar a odne­sl je do Babylo­nu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček