EkumenickýJeremiáš14,12

Jeremiáš 14:12

Keď sa budú pos­tiť, ne­vypočujem ich pros­bu, keď prinesú spaľovanú alebo po­kr­movú obetu, ne­obľúbim si ich. Znivočím ich mečom, hladom a morom.


Verš v kontexte

11 Hos­podin mi po­vedal: Ne­prihováraj sa za dob­ro toh­to ľudu! 12 Keď sa budú pos­tiť, ne­vypočujem ich pros­bu, keď prinesú spaľovanú alebo po­kr­movú obetu, ne­obľúbim si ich. Znivočím ich mečom, hladom a morom. 13 Po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podin, proroci im hovoria: Ne­uvidíte meč, ne­pos­tih­ne vás hladomor, lebo vám dám pravý po­koj na tom­to mies­te.

späť na Jeremiáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 Keď sa budú pos­tiť, nebudem počúvať na ich krik, a keď budú obetovať zápal­nú obeť a obil­nú obeť, nebudem mať v nich záľuby, ale ich zničím mečom, hladom a morom.

Evanjelický

12 Keď sa budú pos­tiť, nebudem počúvať ich vzdychy, a ak budú obetovať zápal a dar, ne­obľúbim si ich, ale skon­cujem s nimi mečom; hladom a morom skon­cujem s nimi.

Ekumenický

12 Keď sa budú pos­tiť, ne­vypočujem ich pros­bu, keď prinesú spaľovanú alebo po­kr­movú obetu, ne­obľúbim si ich. Znivočím ich mečom, hladom a morom.

Bible21

12 Ani když se bu­dou postit, ne­vy­s­lyším je­jich vo­lání. Ani když při­ne­sou zápalné a moučné obě­ti, nena­jdu v nich za­líbení. Mečem, hla­dem a mo­rem s nimi skoncuji.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček