EkumenickýJeremiáš14,13

Jeremiáš 14:13

Po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podin, proroci im hovoria: Ne­uvidíte meč, ne­pos­tih­ne vás hladomor, lebo vám dám pravý po­koj na tom­to mies­te.


Verš v kontexte

12 Keď sa budú pos­tiť, ne­vypočujem ich pros­bu, keď prinesú spaľovanú alebo po­kr­movú obetu, ne­obľúbim si ich. Znivočím ich mečom, hladom a morom. 13 Po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podin, proroci im hovoria: Ne­uvidíte meč, ne­pos­tih­ne vás hladomor, lebo vám dám pravý po­koj na tom­to mies­te. 14 Hos­podin mi od­povedal: Proroci v mojom mene prorokujú lož. Ne­pos­lal som ich, nič som im ne­prikázal ani som k nim nehovoril. Prorokujú vám falošné videnie, ničom­né veštenie a výmys­ly svoj­ho srd­ca.

späť na Jeremiáš, 14

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, hľa, proroci im hovoria, v­raj neuvidíte meča ani nebudete mať hladu, ale v­raj vám dám ver­ný po­koj na tom­to mies­te.

Evanjelický

13 Nato som po­vedal: Ach, Pane, Hos­podine, aj­hľa, proroci im hovoria: Ne­uvidíte meč, ani hlad nebudete tr­pieť, ale dám vám trvalý po­koj na tom­to mies­te.

Ekumenický

13 Po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podin, proroci im hovoria: Ne­uvidíte meč, ne­pos­tih­ne vás hladomor, lebo vám dám pravý po­koj na tom­to mies­te.

Bible21

13 „Ach ne, Hos­po­di­ne, Pane můj!“ zvo­lal jsem. „Pro­ro­ci jim pře­ce ří­kají: ‚Ne­za­ku­sí­te meč, hlad na vás ne­při­jde! Na tom­to místě vás jis­tě ob­dařím pravým pokojem.‘“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček