EkumenickýJán7,27

Ján 7:27

Evanjelium podľa Jána

Lenže o tomto vieme, od­kiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, od­kiaľ je.


Verš v kontexte

26 Po­zrite, hovorí verej­ne, a nič mu ne­povedia. Vari už aj pop­red­ní muži na­ozaj spoz­nali, že je to Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme, od­kiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, od­kiaľ je. 28 Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: Aj ma po­znáte, aj viete, od­kiaľ som. No ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je ten, ktorý ma po­slal, a toho vy ne­poz­náte.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale o tom­to vieme, od­kiaľ je; no, Kris­tus, keď prij­de, o tom nebude ni­kto vedieť, od­kiaľ je.

Evanjelický

27 Ale o Tom­to vieme, od­kiaľ je; keď však príde Kris­tus, ni­kto nebude vedieť, od­kiaľ je.

Ekumenický

27 Lenže o tomto vieme, od­kiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, od­kiaľ je.

Bible21

27 Jenže o tom­to ví­me, odkud je, ale až při­jde Mesiáš, nikdo ne­bu­de vědět, odkud je.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček