Bible21Jan7,27

Jan 7:27

Jenže o tom­to ví­me, odkud je, ale až při­jde Mesiáš, nikdo ne­bu­de vědět, odkud je.“


Verš v kontexte

26 Podívej­te se, mluví svo­bodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři pře­ce jen po­zna­li, že je to Mesiáš? 27 Jenže o tom­to ví­me, odkud je, ale až při­jde Mesiáš, nikdo ne­bu­de vědět, odkud je.“ 28 Ježíš, který za­tím vy­učoval v chrámě, teh­dy zvo­lal: „Zná­te mě a také ví­te, odkud jsem. Ne­přišel jsem ale sám od se­be. Ten, který mě po­slal, je prav­do­mluvný. Vy ho ne­zná­te,

späť na Jan, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale o tom­to vieme, od­kiaľ je; no, Kris­tus, keď prij­de, o tom nebude ni­kto vedieť, od­kiaľ je.

Evanjelický

27 Ale o Tom­to vieme, od­kiaľ je; keď však príde Kris­tus, ni­kto nebude vedieť, od­kiaľ je.

Ekumenický

27 Lenže o tomto vieme, od­kiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, od­kiaľ je.

Bible21

27 Jenže o tom­to ví­me, odkud je, ale až při­jde Mesiáš, nikdo ne­bu­de vědět, odkud je.“

Bible21Jan7,27

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček