EkumenickýJán7,28

Ján 7:28

Evanjelium podľa Jána

Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: Aj ma po­znáte, aj viete, od­kiaľ som. No ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je ten, ktorý ma po­slal, a toho vy ne­poz­náte.


Verš v kontexte

27 Lenže o tomto vieme, od­kiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, od­kiaľ je. 28 Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: Aj ma po­znáte, aj viete, od­kiaľ som. No ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je ten, ktorý ma po­slal, a toho vy ne­poz­náte. 29 Ja ho po­znám, lebo som od neho a on ma po­slal.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy za­volal Ježiš učiac v chráme a po­vedal: Znáte aj mňa aj viete, od­kiaľ som, a ne­prišiel som sám od seba. Ale je prav­divý ten, ktorý ma po­slal, ktorého vy ne­znáte.

Evanjelický

28 Zvolal teda Ježiš, keď vy­učoval v chráme, a riekol: Aj ma po­znáte a viete, od­kiaľ som. A ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je Ten, ktorý ma po­slal a ktorého vy ne­poz­náte.

Ekumenický

28 Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: Aj ma po­znáte, aj viete, od­kiaľ som. No ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je ten, ktorý ma po­slal, a toho vy ne­poz­náte.

Bible21

28 Ježíš, který za­tím vy­učoval v chrámě, teh­dy zvo­lal: „Zná­te mě a také ví­te, odkud jsem. Ne­přišel jsem ale sám od se­be. Ten, který mě po­slal, je prav­do­mluvný. Vy ho ne­zná­te,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček