EvanjelickýJán7,27

Ján 7:27

Evanjelium podľa Jána

Ale o Tom­to vieme, od­kiaľ je; keď však príde Kris­tus, ni­kto nebude vedieť, od­kiaľ je.


Verš v kontexte

26 A hľa, verej­ne hovorí, a nič Mu ne­povedia. Či pop­red­ní mužovia snáď na­ozaj po­znali, že On je Kris­tus? 27 Ale o Tom­to vieme, od­kiaľ je; keď však príde Kris­tus, ni­kto nebude vedieť, od­kiaľ je. 28 Zvolal teda Ježiš, keď vy­učoval v chráme, a riekol: Aj ma po­znáte a viete, od­kiaľ som. A ja som ne­prišiel sám od seba, ale prav­divý je Ten, ktorý ma po­slal a ktorého vy ne­poz­náte.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 Ale o tom­to vieme, od­kiaľ je; no, Kris­tus, keď prij­de, o tom nebude ni­kto vedieť, od­kiaľ je.

Evanjelický

27 Ale o Tom­to vieme, od­kiaľ je; keď však príde Kris­tus, ni­kto nebude vedieť, od­kiaľ je.

Ekumenický

27 Lenže o tomto vieme, od­kiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, od­kiaľ je.

Bible21

27 Jenže o tom­to ví­me, odkud je, ale až při­jde Mesiáš, nikdo ne­bu­de vědět, odkud je.“