EkumenickýJán7,26

Ján 7:26

Evanjelium podľa Jána

Po­zrite, hovorí verej­ne, a nič mu ne­povedia. Vari už aj pop­red­ní muži na­ozaj spoz­nali, že je to Mesiáš?


Verš v kontexte

25 Nato sa oz­vali nie­ktorí Jeruzalemčania: Či to nie je ten, ktorého chcú za­biť? 26 Po­zrite, hovorí verej­ne, a nič mu ne­povedia. Vari už aj pop­red­ní muži na­ozaj spoz­nali, že je to Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme, od­kiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, od­kiaľ je.

späť na Ján, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 A hľa, smele hovorí, a nič mu ne­vravia. Či azda na­ozaj po­znali kniežatá, že je ten­to skutočne Kris­tus?

Evanjelický

26 A hľa, verej­ne hovorí, a nič Mu ne­povedia. Či pop­red­ní mužovia snáď na­ozaj po­znali, že On je Kris­tus?

Ekumenický

26 Po­zrite, hovorí verej­ne, a nič mu ne­povedia. Vari už aj pop­red­ní muži na­ozaj spoz­nali, že je to Mesiáš?

Bible21

26 Podívej­te se, mluví svo­bodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři pře­ce jen po­zna­li, že je to Mesiáš?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček