EkumenickýJán20,24

Ján 20:24

Evanjelium podľa Jána

Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.


Verš v kontexte

23 Tým, ktorým od­pus­títe hriechy, budú im od­pus­tené, tým, ktorým za­držíte, budú za­držané. 24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. 25 Os­tat­ní učeníci mu teda po­vedali: Videli sme Pána! Ale on im od­povedal: Po­kiaľ ne­uvidím na jeho rukách stopy po klin­coch, ak ne­vložím prst do rán po klin­coch a ne­vložím svoju ruku do jeho boku, ne­uverím.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale Tomáš, jeden z dvanás­tich, zvaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.

Evanjelický

24 Tu však Tomáš, jeden z dvanás­tich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel.

Ekumenický

24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.

Bible21

24 Když teh­dy mezi ně Ježíš přišel, je­den z Dvanácti, To­máš zvaný Dvo­jče, tam ne­byl.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček