EkumenickýJán20,23

Ján 20:23

Evanjelium podľa Jána

Tým, ktorým od­pus­títe hriechy, budú im od­pus­tené, tým, ktorým za­držíte, budú za­držané.


Verš v kontexte

22 A keď to po­vedal, dýchol na nich a po­vedal im: Prij­mite Ducha Svätého. 23 Tým, ktorým od­pus­títe hriechy, budú im od­pus­tené, tým, ktorým za­držíte, budú za­držané. 24 Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymos, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš.

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

23 Keby ste od­pus­tili hriechy nie­ktorých ľudí, sú im od­pus­tené, a keby ste za­držali h­riechy niektorých ľudí, sú im za­držané.

Evanjelický

23 Ktorým­koľvek od­pus­títe hriechy, od­púšťajú sa im; ktorým­koľvek za­držíte, za­držujú sa im.

Ekumenický

23 Tým, ktorým od­pus­títe hriechy, budú im od­pus­tené, tým, ktorým za­držíte, budú za­držané.

Bible21

23 Komu odpustí­te hří­chy, tomu jsou odpuště­ny; komu je za­drží­te, tomu jsou zadrženy.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček