EkumenickýJakubov5,20

Jakubov 5:20

nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho blud­nej ces­ty, za­chráni jeho dušu od smr­ti a za­kryje množs­tvo hriechov.


Verš v kontexte

18 A znova sa mod­lil a nebo dalo dážď a zem vy­dala svoju úrodu. 19 Bratia moji, keď nie­kto z vás zblúdi od prav­dy a ak ho po­tom nie­kto ob­ráti, 20 nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho blud­nej ces­ty, za­chráni jeho dušu od smr­ti a za­kryje množs­tvo hriechov.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

20 nech vie, že ten, kto ob­rátil hriešnika od jeho blud­nej ces­ty, za­chránil jeho dušu od smr­ti a pri­kryje množs­tvo hriechov.

Evanjelický

20 vedz­te, že kto ob­ráti hriešnika z jeho blud­nej ces­ty, za­chráni mu dušu od smr­ti a za­kryje množs­tvo hriechov. [Amen.]

Ekumenický

20 nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho blud­nej ces­ty, za­chráni jeho dušu od smr­ti a za­kryje množs­tvo hriechov.

Bible21

20 Věz­te, že ten, kdo od­vrátí hříšníka od jeho bludné ces­ty, za­chrání jeho duši před smr­tí a přikryje množství hříchů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček