EkumenickýIzaiáš66,4

Izaiáš 66:4

aj ja si zvolím ich nešťas­tie a pri­vediem na nich hrôzy. Pre­tože som volal, a nik ne­od­povedal, hovoril som, ale ne­počúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, v čom ne­mám záľubu.


Verš v kontexte

3 Ten, čo za­bíja vola, akoby za­bíjal človeka, kto obetuje jahňa, akoby vy­krúcal krk psovi, kto prináša po­kr­movú obetu, akoby obetoval bravčovú krv, kto páli kadid­lo, akoby žeh­nal mod­lu. Tak ako si oni zvolili vlast­né chod­níky a v ohavnostiach sa kochali, 4 aj ja si zvolím ich nešťas­tie a pri­vediem na nich hrôzy. Pre­tože som volal, a nik ne­od­povedal, hovoril som, ale ne­počúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, v čom ne­mám záľubu. 5 Počuj­te slovo Hos­podina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás od­str­kujú pre moje meno, hovoria: Nech Hos­podin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú za­han­bení.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

4 tak si i ja vy­volím to, čo treba za ich všelijakú pros­topaš, a to, čoho sa strachujú, uvediem na nich. Pre­tože keď som volal, nebolo ni­koho, kto by sa bol oz­val; hovoril som, a ne­počuli, ale robili to, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, čo sa mi neľúbi.

Evanjelický

4 ja si vy­volím to, že zle naložím s nimi, uvediem na nich, čoho sa hrozia, a uvalím na nich, čoho sa strachujú. Pre­tože som volal, a nik sa ne­oz­val, hovoril som, a ne­počúvali, ale konali, čo sa mi ne­páči, a volili si to, v čom ne­mám záľubu.

Ekumenický

4 aj ja si zvolím ich nešťas­tie a pri­vediem na nich hrôzy. Pre­tože som volal, a nik ne­od­povedal, hovoril som, ale ne­počúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, v čom ne­mám záľubu.

Bible21

4 a tak pro ně zvo­lím kruté zacházení, přivedu na ně, če­ho se strachují! Volal jsem to­tiž, ale neodpovídali, mluvil jsem, ale neposlouchali, ale pá­cha­li, co je zlé v mých očích;zvolili si, co se mi ne­líbí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček