EkumenickýIzaiáš66,5

Izaiáš 66:5

Počuj­te slovo Hos­podina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás od­str­kujú pre moje meno, hovoria: Nech Hos­podin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú za­han­bení.


Verš v kontexte

4 aj ja si zvolím ich nešťas­tie a pri­vediem na nich hrôzy. Pre­tože som volal, a nik ne­od­povedal, hovoril som, ale ne­počúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, v čom ne­mám záľubu. 5 Počuj­te slovo Hos­podina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás od­str­kujú pre moje meno, hovoria: Nech Hos­podin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú za­han­bení. 6 Hlas­ný hr­mot sa ozýva z mesta, hluk z chrámu. Je to hlas Hos­podina; spláca od­platu svojim ne­priateľom.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

5 Počuj­te slovo Hos­podinovo vy, ktorí sa trasiete pred jeho slovom: Vaši bratia hovoria, ktorí vás nenávidia a vypovedajú vás pre moje meno: Nech sa os­lávi Hos­podin, aby sme videli vašu radosť! Ale tí sa budú han­biť.

Evanjelický

5 Počuj­te slovo Hos­podinovo, vy, ktorí sa chvejete pri Jeho slovách! Vaši bratia, čo vás nenávidia a od­str­kujú pre moje meno, vravia: Nech sa os­lávi Hos­podin, nech vidíme vašu radosť! Ale oni vy­j­dú na han­bu.

Ekumenický

5 Počuj­te slovo Hos­podina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás od­str­kujú pre moje meno, hovoria: Nech Hos­podin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú za­han­bení.

Bible21

5 Slyš­te slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho slovem chvějete: Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro mé jméno zavrhli, říkají: „Ať už se Hos­po­din oslaví, ať vi­dí­me to vaše veselí!“ – Ta­koví se však han­by doč­kají.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček