EkumenickýIzaiáš66,3

Izaiáš 66:3

Ten, čo za­bíja vola, akoby za­bíjal človeka, kto obetuje jahňa, akoby vy­krúcal krk psovi, kto prináša po­kr­movú obetu, akoby obetoval bravčovú krv, kto páli kadid­lo, akoby žeh­nal mod­lu. Tak ako si oni zvolili vlast­né chod­níky a v ohavnostiach sa kochali,


Verš v kontexte

2 Veď všet­ky tieto veci urobila moja ruka a všet­ky sú moje, znie výrok Hos­podina. Na toho zhliad­nem, kto je po­kor­ný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojím slovom. 3 Ten, čo za­bíja vola, akoby za­bíjal človeka, kto obetuje jahňa, akoby vy­krúcal krk psovi, kto prináša po­kr­movú obetu, akoby obetoval bravčovú krv, kto páli kadid­lo, akoby žeh­nal mod­lu. Tak ako si oni zvolili vlast­né chod­níky a v ohavnostiach sa kochali, 4 aj ja si zvolím ich nešťas­tie a pri­vediem na nich hrôzy. Pre­tože som volal, a nik ne­od­povedal, hovoril som, ale ne­počúvali, robili, čo je zlé v mojich očiach, a vy­volili si to, v čom ne­mám záľubu.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

3 Ináče ten, kto poráža vola, za­bíja človeka; ten, kto za­bíja dobytča na obeť, láme psovi krk; ten, kto obetuje obil­ný dar, obetuje sviňskú krv; kto na pamäť kadí kadivo, dob­rorečí mod­le. Jako si oni vy­volili svoje ces­ty, a jako si ich duša ľubuje v ich ohav­nos­tiach,

Evanjelický

3 Kto poráža býka, je ako ten, čo za­bíja človeka, kto obetuje ov­cu, je ako ten, čo láme väzy psovi, kto prináša po­kr­movú obeť, je ako ten, čo obetuje krv ošípaných, kto obetuje kadid­lo, je ako ten, čo vzýva mod­ly. Keď si oni volia vlast­né ces­ty a obľubujú svoje ohav­nos­ti,

Ekumenický

3 Ten, čo za­bíja vola, akoby za­bíjal človeka, kto obetuje jahňa, akoby vy­krúcal krk psovi, kto prináša po­kr­movú obetu, akoby obetoval bravčovú krv, kto páli kadid­lo, akoby žeh­nal mod­lu. Tak ako si oni zvolili vlast­né chod­níky a v ohavnostiach sa kochali,

Bible21

3 Kdo poráží býka, za­bíjí člověka, kdo obě­tuje beránka, rdou­sí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev prasat, kdo pálí ka­di­dlo, modlu uctívá! Oni si sami zvo­li­li své cesty, ve svých ohavnos­tech si z duše li­bují,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček